A-G Koopman is van mening dat het niet verstandig is de dwangsomregeling toepasbaar te achten als in een uitspraak op bezwaar ten onrechte geen uitdrukkelijke beslissing over de kostenvergoeding staat. De Hoge Raad moet het excessief formalisme een halt toeroepen.

X maakt bezwaar tegen een verzuimboete en verzoekt om een bezwaarkostenvergoeding. Bij uitspraak op bezwaar is de boete vernietigd, maar is niet uitdrukkelijk beslist op het verzoek om de kostenvergoeding. X stelt de inspecteur op 26 november 2020 in gebreke en verzoekt om alsnog binnen veertien dagen te beslissen over de kostenvergoeding op last van een dwangsom. Bij aanvullende uitspraak op bezwaar van 18 februari 2021 is alsnog een kostenvergoeding toegekend. In geschil is of X recht heeft op een dwangsom. 

Advocaat-Generaal Koopman is van mening dat het niet verstandig is de dwangsomregeling toepasbaar te achten als in een uitspraak op bezwaar ten onrechte geen uitdrukkelijke beslissing over de kostenvergoeding staat. Met de uitspraak op bezwaar is namelijk een einde gekomen aan de bezwaarfase en eventuele omissies moeten liefst informeel en als dat niet lukt in beroep worden hersteld. Opvallend is dat de A-G een andere beslissing in deze zaak juridisch ook goed verdedigbaar acht, maar die ontraadt. De belastingrechtspraak zucht namelijk onder formeel geneuzel. In toenemende mate wordt geprocedeerd over formeelrechtelijke nevenbeslissingen. Informeel en ook in de vakliteratuur wordt hierover de noodklok geluid. Veel feitenrechters weigeren nog langer de uitwassen van de als de excessief formalistisch ervaren rechtspraak van de Hoge Raad voor hun rekening te nemen. Deze ‘opstand der feitenrechters’ is fnuikend voor het gezag van de Hoge Raad. De Hoge Raad moet optreden om het excessief formalisme een halt toe te roepen. Precies het tegenovergestelde zou gebeuren als in casu een dwangsom wegens niet tijdig beslissen wordt toegekend. De A-G concludeert tot ongegrondverklaring van het beroep.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 4:17

Algemene wet bestuursrecht 1:3

Instantie: Hoge Raad (Parket)

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 18 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

930

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen