Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de vrijstellingsverklaringen voor loonheffing op pensioenuitkeringen gerechtvaardigd vertrouwen hebben gewekt bij X, waardoor navordering door de inspecteur niet mogelijk is.

X woont in België en ontvangt een vrijstelling voor loonheffing op zijn Nederlandse pensioen. In 2015 verstrekt de inspecteur een tweede vrijstellingsverklaring die hij per 1 januari 2018 intrekt. X ontvangt navorderingsaanslagen voor de jaren 2014 tot en met 2017. Niet in geschil is dat Nederland bij een juiste verdragstoepassing mag heffen over de pensioenuitkeringen die in België niet tegen het reguliere tarief zijn belast. Het geschil in hoger beroep betreft onder andere de vraag of het vertrouwensbeginsel navordering van de pensioenuitkeringen in de weg staat.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de vrijstellingsverklaringen bij X het gerechtvaardigde vertrouwen hebben gewekt dat de pensioeninkomsten niet in Nederland worden belast. X had alle relevante informatie verstrekt door de aanvraagformulieren juist en volledig in te vullen. De inspecteur vroeg niet naar de belastingheffing in België. Navordering is niet mogelijk vanwege het geslaagde beroep op het vertrouwensbeginsel. Van een leek kan niet worden verwacht dat hij moet beseffen dat de vrijstellingsverklaringen in zijn geval in strijd zijn met een juiste rechtstoepassing. Het hoger beroep is gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen 18

Algemene wet inzake rijksbelastingen 16

Wet inkomstenbelasting 2001 7.2

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Loonbelasting

Editie: 18 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

302

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen