Als een belastingplichtige proceskosten heeft gemaakt in verband met een juridische procedure tegen een verzekeraar waar een Warranty & Indemnity (W&I)-verzekering is afgesloten in verband met de verwerving van een deelneming zijn dit geen aankoopkosten deelneming. Dat blijkt uit een standpunt van de Kennisgroep deelnemingsvrijstelling.

In de casus heeft belastingplichtige X een deelneming verworven en tegelijkertijd een W&I-verzekering afgesloten bij een verzekeraar in verband met de verwerving. Op enig moment dient X een claim in wegens vermeende schending van de garanties door de verkoper. De claim wordt afgewezen. Hierna start X een juridische procedure. X wordt uiteindelijk in het ongelijk gesteld en moet alle proceskosten vergoeden van de verzekeraar.

De proceskosten van X en de te vergoede kosten van de verzekeraar zijn volgens de kennisgroep geen aankoopkosten deelneming omdat op grond van het arrest van de Hoge Raad van 22 december 2023, nr. 22/02219, V-N 2024/3.7, het vereiste rechtstreeks oorzakelijke verband ontbreekt.

Overigens behoort de premie voor de W&I-verzekering wel tot de aankoopkosten deelneming, maar is een eventuele uitkering bij de koper onbelast. Het opgeofferde bedrag wordt bij de koper met de premies verhoogd respectievelijk met de uitkering verlaagd.

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 13

[Nieuwsbron]

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 18 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

319

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen