Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de inspecteur de schadevergoedingen terecht in box 1 belast. De schadevergoedingen zijn namelijk toegekend wegens geleden inkomensverlies gedurende de detentie, en dus ter vervanging van gederfd loon.

In verband met zijn, onterechte, detentie kent Hof Den Haag in 2013 en 2014 aan X schadevergoedingen toe. Volgens X zijn deze vergoedingen toegekend wegens blijvende arbeidsongeschiktheid als gevolg van de onrechtmatige detentie. Zij zijn dan niet belast in box 1. Verder is in geschil per welke peildatum in box 3 rekening moet worden gehouden met een vordering op de Staat die X heeft in verband met de uit te keren schadevergoedingen.

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de inspecteur de schadevergoedingen terecht in box 1 belast. De schadevergoedingen zijn namelijk toegekend wegens geleden inkomensverlies gedurende de detentie, en dus ter vervanging van gederfd loon. De rechtbank wijst op de omschrijvingen van de schadevergoedingen gedurende de procedure. Over de belastbaarheid in box 3 van de vorderingen op de Staat overweegt de rechtbank dat noch op de peildatum 1 januari 2013, noch op de peildatum 1 januari 2014 vaststaat dat X de gevraagde schadevergoedingen daadwerkelijk zal krijgen. Ook de hoogte hiervan is niet duidelijk. Daarom is op de peildatum geen sprake van vermogensrecht met een waarde in het economische verkeer. De vorderingen op de Staat zijn ten onrechte in aanmerking genomen. De rechtbank vermindert de navorderingsaanslagen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 5.2

Wet inkomstenbelasting 2001 3.82

Instantie: Rechtbank Noord-Nederland

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 18 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

507

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen