De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft in de Richtlijnen voor micro- en kleine rechtspersonen verduidelijkt dat de toelichtingsbepalingen inzake de Pijler 2-winstbelastingen beperkt mogen blijven tot de grondslagen.

De rechtspersoon kan overwegen de overige in de RJ-bundel vermelde toelichtingen op te nemen. Aan hoofdstuk 272 ‘Belastingen naar de winst’ wordt definitief toegevoegd:

  • de verduidelijking dat Pijler 2-winstbelastingen vallen onder de reikwijdte van hoofdstuk 272 ‘Belastingen naar de winst’;

  • de verplichte tijdelijke uitzondering voor de verwerking van latente belastingvorderingen en -verplichtingen die verband houden met Pijler 2-winstbelastingen;

  • toelichtingsvereisten met betrekking tot de (doorbelaste) Pijler 2-winstbelastingen; en

  • toelichtingsvereisten om inzicht te geven in de verwachte effecten van de Pijler 2-wetgeving.

Rubriek: Fiscaal ondernemingsrecht, Europees belastingrecht

Editie: 12 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

521

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen