Advocaat-generaal Pauwels concludeert dat het oordeel van hof niet in overeenstemming is met de Wet rechtsherstel box 3, maar wel in overeenstemming is met het recht. Er is dan ook terecht een op rechtsherstel gerichte compensatie verleend.

X woont in Duitsland en bezit een woning in Nederland, die hij niet verhuurt. X is het niet eens met de box 3-heffing. Op de zitting van het hof stelt X dat het in strijd is met art. 14 EVRM en art. 1 EP EVRM dat de box 3-heffing wordt geheven over de waarde van de woning. Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat uit de recente box 3-jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat aan X in afwijking van de Wet rechtsherstel box 3 compensatie moet worden geboden en dat op rechtsherstel gerichte compensatie in beginsel moet aansluiten bij het werkelijk behaalde rendement. Verder moet niet meer worden belast dan de feitelijke genoten directe, gerealiseerde vermogensopbrengst. Met ongerealiseerde vermogenswinsten hoeft geen rekening te worden gehouden. Het hof vernietigt vervolgens de aan X opgelegde IB-navorderingsaanslagen. De staatssecretaris gaat in cassatie.

Advocaat-generaal Pauwels concludeert dat het oordeel van hof niet in overeenstemming is met de Wet rechtsherstel box 3, maar wel in overeenstemming is met het recht. Op grond van deze wet wordt het voordeel uit sparen en beleggen namelijk nog steeds bepaald op basis van het forfaitaire stelsel in de Wet IB 2001. Gezien de box 3-jurisprudentie van de Hoge Raad, en het feit dat het voordeel uit sparen en beleggen hoger is dan het werkelijk behaalde rendement, leidt dat forfaitaire stelsel (nog steeds) tot een EVRM-schending. Er is dan ook terecht een op rechtsherstel gerichte compensatie verleend. De A-G adviseert de Hoge Raad om het cassatieberoep ongegrond te verklaren.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 5.3

Wet inkomstenbelasting 2001 5.1

Instantie: Hoge Raad (Parket)

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 12 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Box 3

719

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen