Advocaat-generaal Pauwels concludeert dat de uitspraak van het hof in cassatie moet worden getoetst met inachtneming van de Wet rechtsherstel box 3. Alhoewel het oordeel van hof niet in overeenstemming is met de Wet rechtsherstel box 3, is het wel in overeenstemming met het recht.

Het vermogen van X is afkomstig uit een onbelaste letselschade-uitkering die hij ontving naar aanleiding van een auto-ongeluk. X is het niet eens met de box 3-heffing over zijn vermogen. Hij stelt dat slechts maximaal belasting kan worden geheven over het werkelijk behaalde rendement. Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat het box 3-inkomen op grond van het besluit rechtsherstel niet te hoog is vastgesteld. Omdat het daadwerkelijk rendement echter lager is, wordt het box 3-inkomen daarop vastgesteld. De staatssecretaris stelt beroep in cassatie in.

Advocaat-generaal Pauwels concludeert dat de uitspraak van het hof, gelet op de terugwerkende kracht van de Wet rechtsherstel box 3, in cassatie moet worden getoetst met inachtneming van deze wet. Alhoewel het oordeel van hof niet in overeenstemming is met de Wet rechtsherstel box 3, is het wel in overeenstemming met het recht. Op grond van deze wet wordt het voordeel uit sparen en beleggen namelijk (nog steeds) bepaald op basis van het forfaitaire stelsel in de Wet IB 2001. Gezien de box 3-jurisprudentie van de Hoge Raad, en het feit dat het voordeel uit sparen en beleggen hoger is dan het werkelijk behaalde rendement, leidt dat forfaitaire stelsel (nog steeds) tot een EVRM-schending. Er is dan ook terecht een op rechtsherstel gerichte compensatie verleend. De A-G merkt hierbij nog wel op dat het cassatiemiddel niet duidelijk maakt welke bepaling van de Wet rechtsherstel box 3 is geschonden, maar klaarblijkelijk heeft het middel het oog op art. 1 lid 3. Deze bepaling brengt namelijk mee dat in dit geval het voordeel uit sparen en beleggen niet wijzigt. De A-G adviseert de Hoge Raad om het cassatieberoep ongegrond te verklaren.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Grondwet 120

Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 1

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 14

Wet inkomstenbelasting 2001 5.2

Instantie: Hoge Raad (Parket)

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 12 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Box 3

1029

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen