Advocaat-generaal Emiliou concludeert dat Italië niet in strijd met het EU-recht handelt door, onder voorwaarden, een eindafnemer alleen de mogelijkheid te bieden om in strijd met het EU-recht geheven belasting terug te vorderen van de aanbieder die de belasting namens de staat heeft geïnd.

Gabel Industria Tessile SpA en Canavesi SpA nemen elektriciteit af van A2A Energia SpA en Energit SpA. In de vergoeding die zij betalen zit ook een toeslag. In 2020 verzoeken Gabel en Canavesi om terugbetaling van de toeslag, omdat deze in strijd is met het EU-recht (art. 1 lid 2 EG-richtlijn 2008/118) is geheven. Omdat sprake is van meerdere procedures, met een verschillende uitkomst, stelt de Italiaanse rechter prejudiciële vragen. In sommige zaken wordt de teruggaaf namelijk geweigerd omdat sprake is van particuliere ondernemingen en aan de bepalingen van EG-richtlijn 2008/118 geen horizontale rechtstreekse werking toekomt. In andere zaken wordt de teruggaaf verleend.

Advocaat-generaal Emiliou concludeert dat Italië niet in strijd met het EU-recht handelt door een eindafnemer alleen de mogelijkheid te bieden om in strijd met het EU-recht geheven belasting terug te vorderen van de aanbieder die de belasting namens de staat heeft geïnd. De A-G merkt daarbij wel op dat de afnemer zijn vordering tot terugbetaling rechtstreeks bij de Belastingdienst kan instellen wanneer terugbetaling door de aanbieder onmogelijk of buitensporig moeilijk is.

[Bron Uitspraak]

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie (Advocaat-Generaal)

Rubriek: Europees belastingrecht

Editie: 20 november

Informatiesoort: VN Vandaag

280

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen