Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Duitsland in strijd met het EU-recht handelt door het Luxemburgse L Fund aan te merken als beperkt VPB-plichtig. Ingezeten gespecialiseerde vastgoedfondsen genieten in Duitsland namelijk een VPB-vrijstelling.

Het Luxemburgse L Fund is een vastgoedfonds dat is opgericht in de vorm van een gespecialiseerd beleggingsfonds. Noch de zetel noch het bestuur van L Fund bevindt zich in Duitsland. L Fund ontvangt inkomsten uit de verhuur van haar in Duitsland gelegen onroerende goederen en uit de verkoop van een aantal van die goederen. In verband hiermee doet zij VPB-aangifte in Duitsland. Volgens L Fund is zij echter niet onderworpen aan de Duitse VPB. De Duitse rechter stelt een prejudiciële vraag in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Duitsland in strijd met het EU-recht handelt door het Luxemburgse L Fund aan te merken als beperkt VPB-plichtig. Ingezeten gespecialiseerde vastgoedfondsen genieten in Duitsland namelijk een VPB-vrijstelling. Volgens het Hof van Justitie EU kan de noodzaak om de samenhang van het nationale belastingstelsel te bewaren de beperking van het vrije verkeer van kapitaal als gevolg van de Duitse wettelijke regeling niet rechtvaardigen. Het bewaren van een evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen de lidstaten levert verder ook geen rechtvaardigingsgrond op.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 63

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht, Vennootschapsbelasting

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Editie: 1 mei

39

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen