Het kabinet heeft besloten om nieuwe eerste schijven te bouwen in de energiebelasting voor gas en elektriciteit en de mogelijkheid te introduceren om de tarieven in de schijven daadwerkelijk aan te passen. Dit maakt eventuele tariefaanpassingen in deze schijven per 1 januari 2024 technisch mogelijk. Dit schrijft minister Kaag van Financiën aan de Tweede Kamer.

Bij de koopkrachtbesluitvorming in augustus 2023 besluit het kabinet definitief welke maatregelen ingezet worden. Om te voorkomen dat maatregelen later in het jaar onuitvoerbaar blijken, zet het kabinet nu stappen om maatregelen technisch voor te bereiden. Verder wordt onderzocht of de belastingvermindering in de energiebelasting kan worden beperkt tot uitsluitend huishoudens per 2025 of 2026. Het is voor 2024 niet uitvoerbaar om de vermindering in de energiebelasting inkomensafhankelijk te maken. De mogelijkheid om dit voor latere jaren wel te doen wordt verder verkend, maar ook op langere termijn is een inkomenskoppeling zeer complex.

Het is niet mogelijk om een energietoeslag in te voeren per 2024. Het inrichten van een nieuwe toeslag gaat gepaard met grote verdringingseffecten bij andere trajecten binnen Toeslagen. Bovendien gaat dit voorstel in tegen het voornemen van het kabinet om het gebruik van toeslagen af te bouwen. Daarom kiest het kabinet ervoor om nu niet te beginnen met het inrichten van een nieuwe energietoeslag.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Milieuheffingen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 1 mei

257

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen