Ex-partners van gedupeerde toeslagenaanvragers komen in aanmerking voor compensatie via de hersteloperatie Toeslagen. Dat staat in een aanvullend wetsvoorstel dat staatssecretaris De Vries van Financiën (Toeslagen en Douane) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan de eerdere toezegging voor een regeling voor ex-partners.

Met het aanvullende wetsvoorstel komen straks ook de ex-partners in aanmerking voor compensatie. Zij ontvangen een bedrag van € 10.000. Daarnaast worden ook hun schulden aangepakt, wordt aanvullende schade gecompenseerd en kunnen zij gebruik maken van de ondersteuning van de gemeente waar zij wonen. Daarnaast zijn in het wetsvoorstel maatregelen opgenomen voor de situatie dat een gedupeerde of een kind van een gedupeerde is overleden voordat zij de compensatie hebben ontvangen waarop ze recht hadden. Tot nu toe konden herstelregelingen of tegemoetkomingen niet worden aangeboden aan een nabestaande partner, ouder of kind. In de nieuwe regeling is dat wel mogelijk. Verder komt er een uitbreiding van de kindregeling naar kinderen en (voormalig) pleegkinderen van ex-partners. Tenslotte gaat het om een bredere toepassing van de vooraankondiging in de integrale beoordeling en aanpassing van de zienswijzetermijn (van zes naar twee weken) bij de vooraankondiging.

Het wetsvoorstel treedt naar verwachting in het derde kwartaal van 2023 in werking.

Het aanvullende wetsvoorstel is het vervolg op de Wet Hersteloperatie Toeslagen (V-N 2022/49.18). In die wet is onder meer geregeld dat gedupeerde ouders een eerste bedrag € 30.000 ontvangen en hulp krijgen bij de aanpak van hun schulden. De compensatie is bedoeld voor het hele huishouden. Dit kan in bepaalde gevallen echter tot vervelende situaties leiden, bijvoorbeeld als partners niet meer bij elkaar zijn.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 1 mei

36

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen