De Hoge Raad oordeelt dat de rechtbank opgave moet doen van de aanhangige procedures waarbij A partij is. Een uitzondering geldt daarbij voor zaken waarvoor niet het uitgangspunt van openbaarheid van de zitting geldt.

Advocaat X verzoekt de griffier van Rechtbank Den Haag om hem te berichten of bij de rechtbank een of meer procedures aanhangig waren of zijn waarbij A partij is. De griffier weigert om aan dit verzoek te voldoen. X komt hiertegen in verzet. De voorzieningenrechter in de Rechtbank Den Haag wijst het verzoek van X, om de griffier te gelasten alsnog opgave te doen van alle procedures waarin A partij is of was, af. Het verzoek om de griffier te gelasten afschriften te verstrekken van alle uitspraken waarbij A partij was, wordt toegewezen. Tegen deze beschikking is geen gewoon rechtsmiddel ingesteld. Advocaat-generaal Wesseling-van Gent stelt een vordering tot cassatie in het belang der wet in en vordert dat de Hoge Raad de uitspraak van de voorzieningenrechter in het belang der wet zal vernietigen. Dit voor zover het verzoek om de griffier te gelasten opgave te doen van alle procedures waarin A partij is, is afgewezen.

De civiele kamer van de Hoge Raad oordeelt dat de rechtbank opgave moet doen van de aanhangige procedures waarbij A partij is. Een uitzondering geldt daarbij voor zaken waarvoor niet het uitgangspunt van openbaarheid van de zitting geldt. Verder geldt voor een procedure waarin een openbare zitting is bepaald en waarbij A partij is, dat de rechtbank aan de derde informatie moet verschaffen die de derde in de gelegenheid stelt om de openbare zitting bij te wonen. Een en ander voor zover er geen sprake is van zwaarwegende belangen als bedoeld in art. 15 lid 3 Besluit orde van dienst gerechten. De rechtbank moet ook een afschrift van de uitspraak aan de derde verstrekken van een procedure waarin A partij is of was en overige informatie verschaffen, waaronder informatie over niet meer aanhangige procedures waarin A partij was. De Hoge Raad vernietigt, in het belang der wet, de beschikking van de rechtbank.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering [KEI-Rv] 838

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering [KEI-Rv] 29

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hoge Raad (Civiele kamer)

Editie: 1 mei

25

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen