Minister Kaag van Financiën heeft de Voorjaarsnota 2023 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet besluit in augustus, bij de koopkrachtbesluitvorming, definitief welke maatregelen worden ingezet. In de Voorjaarsnota staat een tussenstand van een aantal voorgenomen maatregelen die in het Belastingplan opgenomen kunnen worden.

Aangekondigd wordt onder meer dat het conceptwetsvoorstel vastgoedaandelentransacties, dat in februari 2023 in internetconsultatie is gebracht (V-N 2023/13.11), nader wordt uitgewerkt met overgangsrecht.

Verder worden in het Belastingplan 2024 twee maatregelen opgenomen om dividendstripping vanaf 1 januari 2024 beter aan te kunnen pakken. De eerste maatregel ziet op het wettelijk vastleggen van een zogenoemde registratiedatum. De tweede maatregel ziet op het aanpassen van de bewijslastverdeling ter verbetering van de bewijspositie van de inspecteur.

Met ingang van 1 januari 2025 wordt de drempel van de earningsstrippingmaatregel voor vastgoedlichamen met (aan derden) verhuurd vastgoed buiten toepassing gelaten.

De toepassing van de herinvesteringsreserve bij een staking van een gedeelte van een onderneming (gedeeltelijke staking) als gevolg van overheidsingrijpen wordt ruimer. Hierdoor wordt gebruik van de herinvesteringsreserve toegankelijker voor onder andere stoppende agrariërs.

BOR en DSR

Eind juni 2023 wordt de Tweede Kamer nader geïnformeerd over de uitkomsten van het vervolgonderzoek naar verbeteringen in de BOR en DSR. Op basis hiervan zullen een aantal maatregelen worden voorgesteld. Ook hiervan is een tussenstand gegeven:

  • de vrijstelling in de BOR wordt vanaf 2025 100% van de goingconcern-waarde van de onderneming tot 1,5 miljoen euro (nu: 1,2 miljoen euro) en 70% (nu: 83%) over het meerdere aan ondernemingsvermogen.
  • De 5% doelmatigheidsmarge in de BOR en DSR wordt afgeschaft.
  • Keuzevermogen kwalificeert slechts voor BOR/DSR voor zover in de onderneming gebruikt.
  • Toegang tot de BOR/DSR wordt beperkt tot reguliere aandelen met een minimaal belang van 5%.
  • Versoepelingen van de bezits- en voortzettingseis BOR en aanpak van constructies met de BOR.

Deze maatregelen worden te zijner tijd uitgebreider toegelicht.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 1 mei

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

96

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen