Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de levering van elektriciteit door Fluvius een levering van goederen onder bezwarende titel is. De macht om over een lichamelijke zaak te beschikken wordt namelijk overgedragen. Dat de levering onvrijwillig is, is niet van belang.

MX gebruikt in zijn woning elektriciteit van het net zonder daarvoor een contract te sluiten met een commerciële energieleverancier en zonder dat eerst een overeenkomst met hem op dat adres was opgezegd door een (andere) commerciële energieleverancier. Distributienetbeheerder Fluvius Antwerpen brengt hem daarvoor € 813,41, incl. BTW, in rekening. De Belgische rechter vraagt zich echter af of de bepalingen waarin is voorzien in BTW-heffing bij onrechtmatige afname van energie, niet in strijd zijn met de Btw-richtlijn en stelt daarom prejudiciële vragen.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de levering van elektriciteit door Fluvius een levering van goederen onder bezwarende titel is. Bij deze levering wordt namelijk de macht om over een lichamelijke zaak te beschikken overgedragen. Dat de levering onvrijwillig is, en het gevolg is van het onrechtmatig handelen van een derde, is niet van belang. Verder is ook sprake van een economische activiteit van Fluvius, omdat de levering een risico weerspiegelt dat inherent is aan zijn activiteit als beheerder van een elektriciteitsdistributienet. Onder voorwaarden kan deze activiteit als onbeduidend worden beschouwd.

[Bron Uitspraak]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht, Omzetbelasting

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Editie: 1 mei

60

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen