De Leidraad meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies is opnieuw vastgesteld en vervangt de leidraad zoals vastgesteld in het besluit van 24 juni 2020, nr. 2020-11382, V-N 2020/42.3. Het besluit waarin de aangepaste leidraad is opgenomen, treedt op 29 april 2023 in werking.

De leidraad wordt op de volgende punten aangepast:

  • Een aanpassing van een al bestaande constructie kan ook leiden tot een nieuwe meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie. Dit wordt verduidelijkt in het onderdeel over de meldingsplicht. Verder wordt nader ingegaan op het begrip ‘deelnemer’.
  • In het onderdeel ‘melder’ wordt verduidelijkt wanneer sprake is van betrokkenheid als intermediair bij een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie. Verder wordt aandacht besteed aan het verschoningsrecht, de termijn waarbinnen gemeld moet worden en de boete.
  • In het onderdeel over de main benefit test worden enkele voorbeelden gegeven van een belastingvoordeel en wordt de toepassing van de twee toetsen van de main benefit test verduidelijkt.
  • Verder worden de voorbeelden in het onderdeel wezenskenmerken aangepast, wordt de verantwoordelijkheid van het Mandatory Disclosure Rules-team (MDR-team) verder verduidelijkt en wordt in een nieuw onderdeel nader ingegaan op het meldingsportaal.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 1 mei

177

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen