Rechtbank Zeeland-West-Brabant verklaart het beroep van X ondanks dat het beroepsschrift later dan zes weken na de dagtekening van de uitspraak op bezwaar is ingediend toch ontvankelijk. De betaalverzuimboete van € 55 blijft in stand.

De Belastingdienst legt aan X een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting op met betaalverzuimboete van € 55. Tegen die verzuimboete komt X in beroep.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant verklaart het beroep van X dat later dan zes weken na de dagtekening van de uitspraak is ingediend toch ontvankelijk. De inspecteur maakt niet aannemelijk dat de uitspraak voor de dag van de dagtekening is verstuurd. De rechtbank gaat er vanuit dat de uitspraak pas bekend is gemaakt na de dagtekening en acht het beroep van X tijdig. De verzuimboete voor het niet tijdig betalen van motorrijtuigenbelasting is terecht. Dat X de belasting voor de ontvangst van de verzuimboete alsnog heeft betaald, doet daaraan niet af. Ook kan de verzuimboete niet worden vernietigd of verminderd omdat de inspecteur volgens X termijnen en afspraken niet naleeft. Het beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 26c

Algemene wet bestuursrecht 6:9

Algemene wet bestuursrecht 6:7

Algemene wet bestuursrecht 3:41

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67c

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Belastingheffing van motorrijtuigen

Editie: 11 april

Informatiesoort: VN Vandaag

351

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen