De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH-aanslag stelt dat een gemaakte keuze voor de toepassing van de 30%-regeling voor het kalenderjaar niet kan worden herzien via een correctiebericht. A is een ingekomen werknemer met een tewerkstelling per 1 januari 2023.

Op 1 maart 2023 wordt een verzoek ingediend voor de toepassing van de 30%-regeling, waarna op 1 juni 2023 de 30%-beschikking wordt afgegeven. De inhoudingsplichtige van A hanteert loontijdvakken van een maand. Aan de kennisgroep wordt onder andere gevraagd of een eenmaal gemaakte keuze voor de toepassing van de 30%-regeling voor het kalenderjaar via een correctiebericht kan worden herzien. De kennisgroep beantwoordt de vraag ontkennend. De doelstelling van art. 31a lid 17 Wet LB 1964 is dat door de keuze per kalenderjaar slechts één van beide regelingen van toepassing kan zijn. Óf de werkelijke extraterritoriale kosten worden vergoed óf de bewijsregel is van toepassing. Om een aangifte via een correctiebericht te corrigeren is vereist dat de te corrigeren aangifte onjuist of onvolledig was. Dat achteraf blijkt dat de gemaakte keuze voor de werknemer niet de meest gunstige keuze was, maakt niet dat sprake is van een onjuiste aangifte. De gemaakte keuze is daardoor definitief voor de rest van het jaar. In het eerste tijdvak van het volgend kalenderjaar is er een nieuw keuzemoment.

Lees ook het thema De 30%-regeling.

Wetsartikelen:

Wet op de loonbelasting 1964 31a

[Nieuwsbron]

Rubriek: Loonbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 11 april

Informatiesoort: VN Vandaag

361

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen