Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de naheffingsaanslagen motorrijtuigenbelasting terecht zijn opgelegd, maar vermindert de verzuimboetes.

X handelt in auto's en is houder van een motorrijtuig dat tot zijn bedrijfsvoorraad behoort. De auto wordt op verschillende data zonder handelaarskenteken op de openbare weg aangetroffen. Hierop heeft de inspecteur twee naheffingsaanslagen motorrijtuigenbelasting en twee verzuimboetes opgelegd. X heeft bezwaar en vervolgens beroep ingesteld, welke ongegrond zijn verklaard door de rechtbank. X stelt hoger beroep in tegen deze uitspraak. In geschil is of de naheffingsaanslagen en verzuimboetes terecht zijn opgelegd, waarbij X de hoogte van de verzuimboetes betwist en een schending van art. 8 EVRM (recht op privacy) aanvoert.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de naheffingsaanslagen terecht zijn opgelegd, omdat X niet heeft voldaan aan de voorwaarden van de handelaarsregeling. Het hof stelt dat X zelf verantwoordelijk is voor het naleven van deze voorwaarden en dat eerdere naheffingen en boetes in stand zijn gelaten door de Hoge Raad. Het hof vindt dat er geen schending is van art. 8 EVRM. De inspecteur vermindert de verzuimboete tot 50% van de nageheven belasting, conform een wetswijziging per 1 juli 2023. Het hof matigt de boetes verder met 10% omdat sprake is van overschrijding van de redelijke (beslis)termijn. Het hoger beroep wordt gegrond verklaard voor wat betreft de vermindering van de verzuimboetes, maar de naheffingsaanslagen blijven in stand.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67c

Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994 63

Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994 69

Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994 1

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Editie: 11 april

Informatiesoort: VN Vandaag

80

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen