De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst bepaalt dat X, door overlappende dieettyperingen, de hoogste bedragen van twee dieettyperingen mag aftrekken als uitgaven voor specifieke zorgkosten.

X volgt in 2021 een aantal diëten voor maag- darm- en leverziekten. Ter onderbouwing van de aftrekpost uitgaven voor specifieke zorgkosten overlegt X een door een arts of diëtist ondertekende dieetbevestiging. Aan de kennisgroep wordt gevraagd welk forfaitair bedrag kwalificeert als uitgaven voor specifieke zorgkosten. Bij deels overeenkomende dieettyperingen wordt enkel het hoogste bedrag van de voor de van toepassing zijnde ziektebeelden en aandoeningen geldende bedragen bij die dieettypering in aanmerking genomen. Dit wordt bepaald in art. 37 lid 3 sub c Uitv.reg. IB 2001. In de dieetbevestiging van X is een aantal dieettyperingen opgenomen die overeenkomen. Er blijven twee dieettyperingen over waarbij geen andere deels overeenkomende dieettyperingen van toepassing zijn met een hoger forfaitair bedrag. X mag een forfaitair bedrag van de gezamenlijke kosten van deze twee dieettyperingen als uitgaven voor specifieke zorgkosten opnemen.

Wetsartikelen:

Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 37

Wet inkomstenbelasting 2001 6.17

[Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 11 april

Informatiesoort: VN Vandaag

177

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen