De Kennisgroep auto heeft de vraag beantwoord of een drietal bergingsvoertuigen met een lepelsysteem een laadfunctie hebben en als zodanig kunnen kwalificeren als een zwaar motorrijtuig voor de Wet BZM.

Volgens de kennisgroep is dat alleen het geval bij een 'lepelwagen'/motorrijtuig met een 'lepelsysteem' met een zelfstandige laadfunctie. Het motorrijtuig is bestemd en/of kan worden gebruikt voor het vervoeren van goederen en kwalificeert daarmee als een zwaar motorrijtuig voor de Wet BZM. Het is niet het geval bij de twee andere motorrijtuigen die niet beschikken over een laadbak of andere mogelijkheid voor goederenvervoer. Het gaat in casu om:

  • een 'sleep-/takelwagen', waarbij het getrokken motorrijtuig met twee wielen in de lepels staat en met twee (of meerdere) wielen gebruik van de weg blijft maken;

  • een ‘lepelwagen’ waarbij het getrokken motorrijtuig met twee wielen in de lepels staat en de overige wielen op een soort dolly staan.

Wetsartikelen:

Wet belasting zware motorrijtuigen 3

[Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 11 april

Informatiesoort: VN Vandaag

46

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen