De Kennisgroep belastingplicht en kwalificatie rechtsvormen kwalificeert een Limited Liability Partnership, opgericht naar het recht van Engeland en Wales, als een kapitaalvennootschap (niet-transparant lichaam). Deze kwalificatie is van toepassing op de heffing van vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, dividendbelasting en bronbelasting.

Niet elke LLP kwalificeert als een kapitaalvennootschap. Een LLP, opgericht naar het recht van het VK, bezit zowel eigenschappen van een kapitaalvennootschap als van een personenvennootschap. Er kan sprake zijn van een personenvennootschap als de persoonlijke samenwerking tussen participanten overduidelijk vooropstaat. Op basis van de specifieke feiten en omstandigheden is deze uitzondering in dit geval niet van toepassing.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.8

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 2

[Nieuwsbron]

Rubriek: Fiscaal ondernemingsrecht, Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 11 april

Informatiesoort: VN Vandaag

330

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen