Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat met de consulten therapeutische doelstellingen worden nagestreefd. Eerdere diagnoses en voorgestelde behandelingen van andere artsen worden namelijk op juistheid getoetst.

X bv beheert een website, waar een klant door middel van een contactformulier een digitaal consult (beeldbellen) kan aanvragen met een medisch specialist. X bv neemt binnen 24 uur contact op voor het inplannen van de afspraak. Daarna volgt een telefonisch contact met de klant om de afspraak met de specialist voor te bereiden. X bv heeft zelf geen specialisten in dienst. Zij sluit overeenkomsten met artsen, die staan ingeschreven in het BIG- en RGS-register. In geschil is of de digitale consulten voor de BTW zijn vrijgesteld.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de medische vrijstelling van toepassing is op de digitale consulten. Bij de consulten worden eerdere diagnoses en voorgestelde behandelingen van andere artsen op juistheid getoetst. Weliswaar vindt de toetsing daarvan niet plaats op basis van een volledig medisch dossier, maar wel op basis van alle relevante medische stukken die patiënten zelf uit hun elektronisch medisch dossier halen. Met het consult wordt dus een therapeutische doelstelling nagestreefd (zie HvJ EU 6 maart 2020, C-48/19, V-N 2020/15.11). Het beroep van X bv is gegrond.

Lees ook het thema Medische vrijstelling: vrijgesteld van btw of toch belast?

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 11

Instantie: Rechtbank Noord-Holland

Rubriek: Omzetbelasting

Editie: 11 april

Informatiesoort: VN Vandaag

243

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen