Het bedrag van de geruisloze terugstorting van de te veel betaalde premies voor een lijfrente, die dient ter compensatie van een pensioentekort, en het daarop behaalde rendement moet als overige bezitting worden opgenomen in de rendementsgrondslag van box 3. Dat is het standpunt van de Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst.

Dit geldt in de relevante – aan de geruisloze terugstorting voorafgaande – kalenderjaren en zowel onder de Wet rechtsherstel box 3 als onder de box 3-wetgeving met ingang van 1 januari 2023. In geval van geruisloze terugstorting van te veel betaalde premies wegens een pensioentekort wordt de betaling van deze premies (met terugwerkende kracht) geacht niet te hebben plaatsgevonden.

Lees ook het thema Box 3.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 5.3

[Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 11 april

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Box 3

300

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen