Rechtbank Gelderland oordeelt dat X niet voldoet aan de materiële voorwaarden voor de toepassing van het nultarief. Het is onduidelijk waarnaar de auto's daadwerkelijk zijn vervoerd en of bij de ABC-transacties de intracommunautaire levering toegerekend kan worden aan de levering tussen X en diens afnemers.

X handelt in en repareert auto's. Hij heeft om teruggaaf van omzetbelasting verzocht voor leveringen aan afnemers uit andere lidstaten van de EU. Echter, de inspecteur heeft het nultarief gecorrigeerd voor de leveringen zonder CMR-vrachtbrief en met een afhaalverklaring. Voor deze auto’s heeft X niet aannemelijk gemaakt dat ze daadwerkelijk naar een andere lidstaat zijn vervoerd. In geschil is of het nultarief van toepassing is en of het verdedigingsbeginsel en het vertrouwensbeginsel zijn geschonden.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat X niet voldoet aan de materiële voorwaarden voor de toepassing van het nultarief. Het is onduidelijk waarnaar de auto's daadwerkelijk zijn vervoerd en of bij de ABC-transacties de intracommunautaire levering toegerekend kan worden aan de levering tussen X en diens afnemers. De afhaalverklaringen kunnen niet worden gebruikt ter onderbouwing van het vervoer van de auto’s omdat de afnemers niet aangemerkt kunnen worden als vaste afnemers. Daarnaast is het verdedigingsbeginsel niet geschonden, omdat X voldoende gelegenheid heeft gehad om zijn standpunt te onderbouwen. Het vertrouwensbeginsel is evenmin geschonden, omdat eerdere controles van de Belastingdienst geen expliciete goedkeuring van de afhaalverklaringen inhouden. X' beroep is ongegrond.

Lees ook het thema Grensoverschrijdende btw: Goederen of diensten (ver)kopen in het buitenland.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 6

Wet op de omzetbelasting 1968 9

Instantie: Rechtbank Gelderland

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Omzetbelasting

Editie: 11 april

Informatiesoort: VN Vandaag

333

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen