Er is een besluit verschenen over de kwalificatie van Braziliaanse interest on net equity voor toepassing van het belastingverdrag tussen Nederland en Brazilië. In het besluit wordt toegelicht wat onder interest on net equity moet worden verstaan. Het besluit treedt in werking op 28 augustus 2020.

In Brazilië wordt naast dividend vaak ook een interest on net equity (IoNE) aan de aandeelhouders betaald. IoNE is een vergoeding op basis van de omvang van het (netto) eigen vermogen. Voor fiscale doeleinden wordt de vergoeding in Brazilië behandeld als interest. De betaling is aftrekbaar bij de betalende vennootschap en belast bij de aandeelhouder. Voor de toepassing van het belastingverdrag wordt bij deze kwalificatie aangesloten. Voor Nederlandse fiscale doeleinden wordt de IoNE aangemerkt als een voordeel uit hoofde van aandelenbezit.

De kwalificatie van de IoNE is van belang in verband met de hoogte van de op basis van het belastingverdrag door Nederland eventueel te verlenen tax sparing credit (TSC). Door de introductie van art. 13 lid 17 Wet VPB 1969 vanaf 1 januari 2016 is de IoNE niet langer vrijgesteld maar wordt deze in de Nederlandse heffing betrokken. Onder het belastingverdrag bestaat voor de IoNE recht op een TSC van 20%.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 31 augustus

20

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen