Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat X de onderneming van zijn vader niet geruisloos heeft voortgezet. De rechtbank acht daarbij van belang dat de onderneming van A door zijn overlijden fictief is gestaakt en dat er geen rechtsgeldig verzoek om doorschuiving is gedaan.

A, de vader van belanghebbende, X, exploiteert een varkenshouderij. Sinds 1990 exploiteert hij ook 21 ha. grond met populieren. A staakt de varkenshouderij in 2000. Na een minnelijke taxatie, en in overleg met de Belastingdienst, wordt besloten dat A verder gaat als ‘bosbouw’boer. Na het overlijden van A in 2009 wordt aan X een aanslag erfbelasting opgelegd. X stelt echter dat er sprake is van een voortgezette onderneming en beroept zich op de bedrijfsopvolgingsregeling, waarop de inspecteur de aanslag erfbelasting vermindert tot nihil. In 2015 verkoopt X de grond voor € 1,1 mln aan de buurman. Ter zake van deze verkoop verantwoordt X geen winst is zijn IB-aangifte. De inspecteur is van mening dat er sprake is van stakingswinst en corrigeert de aangifte. X stelt dat er geen sprake is van winst uit onderneming en als dat al het geval is dat de landbouwvrijstelling dan van toepassing is.

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat X de onderneming van zijn vader niet geruisloos heeft voortgezet. De rechtbank acht daarbij van belang dat de onderneming van A door zijn overlijden fictief is gestaakt en dat er geen rechtsgeldig verzoek om (geruisloze) doorschuiving is gedaan. Ook merkt de rechtbank op dat het feit dat X de tot het ondernemingsvermogen van A behorende grond heeft geërfd, niet zonder meer met zich brengt dat X met die grond een onderneming is gaan drijven. Dit geldt zelfs niet als het beheer van de grond voor A een onderneming vormde. De inspecteur maakt niet aannemelijk dat X op enig moment na het overlijden van A tot in 2015 voor zijn rekening een subjectieve onderneming heeft gedreven. De rechtbank vermindert de aanslag.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.4

Wet inkomstenbelasting 2001 3.2

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Instantie: Rechtbank Noord-Nederland

Editie: 31 augustus

5

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen