Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat X aannemelijk maakt dat op de peildatum een verplichting met een waarde in het economisch verkeer aanwezig is, aangezien X wordt verdacht van witwassen en dit bij vervolging in het algemeen leidt tot een betalingsverplichting.

Naar aanleiding van zijn verzoek om toepassing van de inkeerregeling, start Justitie een onderzoek naar de herkomst van het vermogen van X. Omdat Justitie vermoedt dat het vermogen van X afkomstig is van witwassen, wordt beslag gelegd op het saldo van de buitenlandse bankrekening. Volgens X moet bij het vaststellen van de box 3-grondslag rekening worden gehouden met een schuld van 90% van het saldo van de buitenlandse bankrekening.

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat X aannemelijk maakt dat op de peildatum een verplichting met een waarde in het economisch verkeer aanwezig is. Dat er nog geen ‘veroordelend vonnis’ is, is niet van belang. Wel is van belang dat X wordt verdacht van witwassen en dat dit strafbare feit bij vervolging in het algemeen leidt tot een betalingsverplichting. De beslaglegging vormt daartoe volgens de rechtbank een aanwijzing. Verder merkt de rechtbank op dat een schuld al in aanmerking kan worden genomen zonder dat een rechter zich over de omvang en/of de afdwingbaarheid van de schuld heeft uitgelaten. De rechtbank acht X er echter niet in geslaagd om aannemelijk te maken dat de schuld een waarde heeft van 90% van het banksaldo. De rechtbank stelt de waarde van de schuld vast op 10% van het saldo. Daarbij wordt rekening gehouden met het feit dat grote onzekerheid bestaat over de vraag of X iets ten laste zal worden gelegd, wat hem eventueel ten laste zal worden gelegd en voor welke bedragen hem eventueel iets ten laste zal worden gelegd. Verder is bij vervolging ook nog onzeker of X zal worden veroordeeld en ter zake waarvan. De rechtbank vermindert de aanslagen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 5.3

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Instantie: Rechtbank Noord-Nederland

Editie: 31 augustus

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen