Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X geen recht heeft op de zelfstandigenaftrek. Volgens het hof is er geen sprake van één objectieve onderneming, omdat er onvoldoende samenhang en verband bestaat tussen de werkzaamheden voor D en de advieswerkzaamheden.

Belanghebbende, X, verricht sinds 2011 advieswerkzaamheden voor startende ondernemers. Ook verzorgt hij IB- en OB-aangiften. Vanaf 2014 verricht X daarnaast werkzaamheden voor D. Deze werkzaamheden bestaan uit het in opdracht van D verkavelen, fotograferen en uploaden van modelspoorbaanmaterieel op een online veilingsite. In zijn IB-aangifte claimt X de zelfstandigenaftrek. Daarbij merkt hij zowel de inkomsten uit zijn adviespraktijk als die uit de werkzaamheden die hij voor D verricht aan als winst uit onderneming. De inspecteur is echter van mening dat de werkzaamheden voor D kwalificeren als ROW en dat X geen recht heeft op de zelfstandigenaftrek, omdat hij dan niet meer aan het urencriterium voldoet.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X geen recht heeft op de zelfstandigenaftrek. Volgens het hof is er geen sprake van één objectieve onderneming, omdat er onvoldoende samenhang en verband bestaat tussen de werkzaamheden voor D en de advieswerkzaamheden. Verder is het hof van mening dat de werkzaamheden die X heeft verricht voor D op zichzelf beschouwd ook geen onderneming vormen. Hierbij weegt het hof met name mee dat X geen ondernemersrisico loopt en dat hij de werkzaamheden slechts voor één opdrachtgever verricht. Het gelijk is aan de inspecteur.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.76

Wet inkomstenbelasting 2001 3.6

Wet inkomstenbelasting 2001 3.4

Wet inkomstenbelasting 2001 3.2

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 31 augustus

6

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen