De overeenkomst die Nederland met België heeft gesloten over de fiscale gevolgen voor grensarbeiders die als gevolg van de coronacrisis verplicht thuiswerken of thuis blijven zonder te kunnen werken (zie V-N 2020/24.10), is opnieuw verlengd, nu tot en met 31 december 2020.

Eerder werd deze al verlengd tot en met 31 augustus 2020 (V-N 2020/34.12).

Thuiswerkdagen van grensarbeiders mogen worden geacht te zijn doorgebracht in het land waar de grensarbeider de dienstbetrekking zou hebben uitgeoefend zonder de maatregelen ter bestrijding van de Covid-19-pandemie. Aan deze tegemoetkoming is een aantal voorwaarden verbonden die in het besluit zijn opgenomen.

Wetsartikelen:

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen 18

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen 15

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Internationaal belastingrecht, Internationale sociale zekerheid

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 31 augustus

2

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen