Hof Den Haag oordeelt na verwijzing door de Hoge Raad dat de uitkomsten van het door de inspecteur verrichte derdenonderzoek bruikbaar zijn om te bepalen of aan de gebruikelijkheidstoets wordt voldaan.

X nv kent in 2012 en 2013 aan leden van haar groepsraad gratis aandelen toe. Deze aandelen zijn door X nv vervolgens aangewezen als eindheffingsbestanddeel voor de werkkostenregeling. In geschil zijn de LB-naheffingsaanslagen. Volgens de Hoge Raad (12 juli 2019, 18/00926, V-N 2019/34.10) is de werkkostenregeling niet beperkt tot vergoedingen en verstrekkingen die naar algemeen maatschappelijke opvattingen een zuiver zakelijk of gemengd karakter hebben. Er moet na verwijzing wel alsnog worden beoordeeld of het aandelenplan voldoet aan de gebruikelijkheidstoets. Volgens de inspecteur is zowel de netto-toekenning als de aanwijzing voor de werkkostenregeling ongebruikelijk. Om aan zijn bewijslast te voldoen, is door hem een vragenbrief gestuurd naar 88 soortgelijke bedrijven, waarbij is opgemerkt dat zij verplicht zijn hierop antwoord te geven.

Hof Den Haag oordeelt dat de uitkomsten van het derdenonderzoek bruikbaar zijn om te bepalen of aan de gebruikelijkheidstoets wordt voldaan. 83 (anonieme) bedrijven hebben de vragen beantwoord en slechts één bedrijf kent een bonusregeling die is aangewezen voor de werkkostenregeling. Deze bonusregeling is qua omvang van het voordeel echter veel kleiner dan die van X nv. De door X nv verstrekte aandelen kwalificeren dus niet als eindheffingsbestanddelen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 53

Wet op de loonbelasting 1964 10

Wet op de loonbelasting 1964 31a

Wet op de loonbelasting 1964 31

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Loonbelasting, Fiscaal ondernemingsrecht, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof Den Haag

Editie: 31 augustus

5

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen