Rechtbank Amsterdam oordeelt dat geen overmacht aanwezig is bij een arts die haar auto parkeert en terminale zorg levert aan een patiënt. Of de familie van de patiënt van X verhinderd was om de bezoekersregeling (tijdig) te activeren doet niet ter zake. De verantwoordelijkheid om parkeerbelasting te voldoen rust op X.

X is het niet eens met een naheffingsaanslag parkeerbelasting van de gemeente Amsterdam. X stelt dat sprake was van een noodsituatie. Zij is arts en had haar auto geparkeerd om terminale zorg te leveren aan een patiënt. Zij had afgesproken met de familie dat die zouden zorgdragen voor aanmelding van haar kenteken op de bezoekersvergunning, maar door de hectiek is dat pas later gebeurd.

Rechtbank Amsterdam oordeelt dat geen overmacht aanwezig is bij een arts die haar auto parkeert en terminale zorg levert aan aan een patiënt. De parkeerbelasting is een objectieve belasting waarbij persoonlijke omstandigheden geen rol spelen, tenzij sprake is van overmacht. Van overmacht is alleen sprake in geval van een (levensbedreigende) nood- of spoedsituatie, waardoor iemand absoluut, feitelijk en fysiek verhinderd is om parkeerbelasting te betalen. Hoewel de rechtbank zich kan voorstellen dat de aandacht van X op het betreffende moment uitging naar het leveren van de vereiste zorg, heeft X niet aannemelijk gemaakt dat zij absoluut, feitelijk en fysiek niet in staat was om parkeergeld te betalen. Of de familie van de patiënt van X verhinderd was om de bezoekersregeling (tijdig) te activeren voor de auto van X, doet niet ter zake. De verantwoordelijkheid om parkeerbelasting te voldoen rust op X. De naheffingsaanslag is dan ook terecht aan X opgelegd.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 225

Instantie: Rechtbank Amsterdam

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Editie: 14 november

Informatiesoort: VN Vandaag

280

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen