Uit een gezamenlijke verklaring van 50 landen, waaronder Nederland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, alsmede onder meer Belize, Guernsey, Jersey en Isle of Man, blijkt dat overeenstemming is bereikt over de invoering van de Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), ontwikkeld door de OESO. De CARF is een nieuw internationaal standaard rapportagekader voor crypto-activa ten behoeve van automatische uitwisseling van informatie tussen belastingautoriteiten.

Uit een gezamenlijke verklaring van 50 landen, waaronder Nederland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, alsmede onder meer Belize, Guernsey, Jersey en Isle of Man, blijkt dat overeenstemming is bereikt over de invoering van de Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), ontwikkeld door de OESO. De CARF is een nieuw internationaal standaard rapportagekader voor crypto-activa ten behoeve van automatische uitwisseling van informatie tussen belastingautoriteiten.

De CARF is ontwikkeld om gelijke tred te houden met de snelle ontwikkeling en groei van de markt voor crypto-activa om ervoor te zorgen dat de recente winst op het gebied van de mondiale belastingtransparantie niet geleidelijk wordt uitgehold. De deelnemende landen werken aan een snelle omzetting van de CARF in nationaal recht en het activeren van uitwisselingsovereenkomsten, zodat de uitwisselingen van informatie in 2027 van start kunnen gaan.

Landen die de Common Reporting Standard hebben ondertekend, zullen, in lijn met de planning voor de CARF, wijzigingen in deze standaard implementeren.

De deelnemende landen nodigen andere rechtsgebieden uit om zich bij hen aan te sluiten met het oog op het versterken van het mondiale systeem van automatische informatie-uitwisseling om belastingontduiking te voorkomen.

Lees ook het thema Overeenstemming bereikt over invoering Crypto-Asset Reporting Framework.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 14 november

Informatiesoort: VN Vandaag

234

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen