Hof Arnhem Leeuwarden oordeelt dat de verkoopwinst belast is. Na de exploitatie van een bosbouwbedrijf op de grond is het door het kappen van de bomen opnieuw geschikt gemaakt voor landbouw. De waardestijging die dit tot gevolg heeft, is bij verkoop belast. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

X verdedigt dat de landbouwvrijstelling van toepassing is op de boekwinst die is behaald met de verkoop van grond in 2014. Volgens X kwalificeert de exploitatie van het bos als landbouwbedrijf en volgens de inspecteur is sprake van een bosbouwbedrijf. X heeft gebruikgemaakt van de SBL-regeling en daarbij de ‘blijvend bos’-optie toegepast. Uit het feit dat X in juni 1994 verzoekt om vrijstelling van de herplantplicht en die vrijstelling verkrijgt, volgt niet dat bij aanvang al vaststaat dat de bomen na 20 jaar zullen worden gekapt. Aan de instandhoudingseis is voldaan en er is sprake geweest van bosbouw.

Hof Arnhem Leeuwarden (V-N 2022/3.1.1) oordeelt net als de rechtbank dat de verkoopwinst belast is. Vaststaat dat sprake is van de exploitatie van een bosbouwbedrijf op de grond en door het kappen van de bomen en het opnieuw geschikt maken van de grond voor landbouw, sprake is van een sfeerovergang. De stijging van de waarde van de grond door het weer geschikt maken van de grond voor landbouw, is bij verkoop van de grond belast. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.12

Wet inkomstenbelasting 2001 3.11

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 14 november

Informatiesoort: VN Vandaag

341

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen