De voorzieningenrechter van Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X Ltd. haar stelling, dat de inspecteur misbruik maakt van zijn bevoegdheden, niet onderbouwt. Er is dan geen aanleiding om een voorlopige voorziening te treffen.

Het Maltese X Ltd. is het niet eens met een aan haar opgelegde VPB-navorderingsaanslag 2015. Naar aanleiding van tijdens een boekenonderzoek verkregen informatie vraagt de inspecteur Malta om informatie te verstrekken. Malta benadert daarop X Ltd. voor informatie over de jaren 2015 - 2021. Volgens X Ltd. is dit informatieonderzoek echter onrechtmatig en zij dient daarom een verzoek in tot het treffen van een voorlopige voorziening. X Ltd. stelt daarbij dat het informatieverzoek in strijd is met de goede procesorde, omdat voor het jaar 2015 reeds een beroepsprocedure aanhangig is. Er bestaat dan een gerede kans dat zij schade zal lijden als de informatie onrechtmatig wordt uitgewisseld.

De voorzieningenrechter van Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X Ltd. haar stelling, dat de inspecteur, door informatie op te vragen bij de Maltese autoriteiten, misbruik maakt van zijn bevoegdheden, niet onderbouwt.  Er is dan geen aanleiding om een voorlopige voorziening te treffen. Daarbij overweegt de rechtbank dat geen sprake is van een rechtstreeks verzoek om informatie van de Nederlandse Belastingdienst aan X Ltd. Dat Malta mogelijk een boete oplegt als X Ltd. niet tijdig de informatie verstrekt, acht de rechtbank ook niet van belang. Het ligt namelijk voor de hand dat tegen een eventuele boete rechtsmiddelen op Malta zullen openstaan.

[Bron Uitspraak]

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Editie: 3 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

384

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen