Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de heffingsambtenaar het monumentale woonzorgcentrum terecht heeft gewaardeerd op de marktwaarde en dat het object terecht als niet-woning in de OZB is betrokken.

X is eigenaar van een woonzorgcentrum. De heffingsambtenaar stelt de waarde voor belastingjaar 2019 vast op € 4.794.000. Rechtbank Midden-Nederland vermindert de waarde naar € 4.331.000. X komt in hoger beroep en staat een waarde van € 3.085.000 voor. De heffingsambtenaar staat een waarde voor van € 3.633.072.  In geschil is de waarde en de vraag of de onroerende zaak kwalificeert als woning in de zin van de OZB.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de heffingsambtenaar terecht een aanslag heeft opgelegd voor het tarief van een niet-woning. De verkeersruimtes dienen, anders dan de appartementen van de bewoners, niet tot woning (vgl. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25 juni 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:5172 en HR 6 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1326). De instellingskeuken en berging dienen ook niet tot woning, noch zijn zij volledig dienstbaar aan woondoeleinden. De hal waarin een zitruimte is ingericht, is geen gezamenlijke woonkamer, maar behoort tot de algemene verkeersruimten. Het hof concludeert dat 61,89 % van de WOZ-waarde van de onroerende zaak kan worden toegerekend aan de delen van de onroerende zaak die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden. De onroerende zaak is daarmee een niet-woning. De heffingsambtenaar maakt de door hem bepleite waarde van € 3.633.072 aannemelijk. De waarde moet worden bepaald op de marktwaarde, nu de onroerende zaak als rijksmonument is ingeschreven in het rijksmonumentenregister. De omstandigheid dat de onroerende zaak op het moment van de transactie zowel een rijksmonumentale- als een NSW-status had, is verdisconteerd in het eigen koopcijfer.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 17

Gemeentewet 220a

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Belastingen van lagere overheden, Waardering onroerende zaken

Editie: 3 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

133

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen