Rechtbank Gelderland oordeelt dat uit de goedkeuringsbesluiten niet volgt dat er vóór 13 maart 2020 sprake moet zijn van een onvoorwaardelijk recht op een vaste reiskostenvergoeding. De rechtbank verwerpt dan ook het standpunt van de inspecteur en vernietigt de naheffingsaanslag.

De werknemers van X bv bouwen per maand een Individueel Keuze Budget op. Onderdeel daarvan is de reiskostenvergoeding. De werknemers moeten hun keuze in het voorafgaande jaar invullen in Youforce. In verband met de coronamaatregelen keurt de staatssecretaris goed dat werkgevers een onbelaste reiskostenvergoeding mogen blijven verstrekken ondanks het veranderende reispatroon in verband met de lockdown. X bv merkt de reiskostenvergoeding aan als een gerichte vrijstelling en keert de reiskostenvergoeding onbelast uit aan haar werknemers. De inspecteur legt een LH-naheffingsaanslag op aan X bv. Hij is van mening dat de werknemers van X bv uiterlijk 12 maart 2020 in Flex Benefits hadden moeten aangegeven dat zij in 2020 de onbelaste reiskostenvergoeding willen ontvangen.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat uit de goedkeuringsbesluiten niet volgt dat er vóór 13 maart 2020 sprake moet zijn van een onvoorwaardelijk recht op een vaste reiskostenvergoeding. De rechtbank verwerpt dan ook het standpunt van de inspecteur. Uit de besluiten volgt slechts dat is goedgekeurd dat een werkgever voor een vaste reiskostenvergoeding geen gevolgen verbindt aan een wijziging in het reispatroon van een werknemer. Verder is er ook slechts sprake van terugwerkende kracht met betrekking tot de inwerkingtreding van het besluit, en niet dat op dat moment sprake moet zijn van een onvoorwaardelijk recht op een vaste reiskostenvergoeding. Daarnaast stelt de rechtbank vast dat de werknemers voorafgaand aan het jaar van uitruil (2019) een verklaring in Youforce hebben ondertekend waarin staat dat zij akkoord gaan met de uitruil in 2020, zodat wel degelijk sprake is van een onvoorwaardelijk recht op uitbetaling. De rechtbank vernietigt de naheffingsaanslag.

Lees ook het dossier De werkkostenregeling: gerichte vrijstellingen en eindheffingen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de loonbelasting 1964 31a

Instantie: Rechtbank Gelderland

Rubriek: Loonbelasting

Editie: 3 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Corona

403

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen