De vertraging bij de IT-systemen en de uitkomsten van de uitvoeringstoets voor de nabestaandenregeling toeslagen hebben waarschijnlijk ook gevolgen voor de start van de uitvoering van de regeling voor benadeelden bij de huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget (HZK-regeling). Dat schrijft staatssecretaris De Vries van Financiën - Toeslagen en Douane in de voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen over de periode mei tot en met augustus 2023.

De vertraging bij de IT-systemen en de uitkomsten van de uitvoeringstoets voor de nabestaandenregeling toeslagen hebben waarschijnlijk ook gevolgen voor de start van de uitvoering van de regeling voor benadeelden bij de huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget (HZK-regeling). Dat schrijft staatssecretaris De Vries van Financiën - Toeslagen en Douane in de voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen over de periode mei tot en met augustus 2023. In de rapportage geeft de staatssecretaris inzicht in de voortgang van het herstel voor ouders en kinderen die zijn geraakt door de problemen met de kinderopvangtoeslag. Het herstel verloopt moeizaam, daarom heeft het kabinet maatregelen genomen om de hersteloperatie te versnellen en verbeteren. De door het kabinet genomen maatregelen omvatten onder andere: i) de introductie van een alternatieve vereenvoudigde schaderoute waarmee via een gevalideerd schadekader met forfaitaire bedragen per schadepost aanvullende schade sneller en grofmaziger kan worden bepaald en ouders meer regie krijgen, ii) het doorvoeren van aanpassingen bij de Commissie Werkelijke Schade (CWS) om ook daar te kunnen versnellen en te verbeteren, iii) het starten van de ‘regieroute vaststellingsovereenkomst’, waarbij maatwerk op basis van het schadekader van CWS het vertrekpunt vormt en iv) het inzetten op het efficiënter inrichten van het bezwaarproces en het voorkomen van bezwaren. Uit de voortgangsrapportage blijkt verder dat de uitvoering van de kindregeling, de integrale beoordeling door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen en de uitvoering van de schuldregelingen voortvarend verlopen. De voorbereidingen voor de gewijzigde nabestaandenregeling van overleden gedupeerden en overleden kinderen zijn ook in volle gang. Er is echter een vertraging in de bouw van benodigde IT-systemen voor de regeling voor ex-toeslagenpartners. De vertraging bij de IT-systemen en de uitkomsten van de uitvoeringstoets voor de nabestaandenregeling hebben waarschijnlijk ook gevolgen voor de start van de uitvoering van de regeling voor benadeelden bij de huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget. De Tweede Kamer wordt eind oktober 2023 geïnformeerd over de uitvoeringstoets voor de nabestaandenregeling. De volgende voortgangsrapportage over de maanden september tot en met december 2024 wordt in februari 2024 gepubliceerd.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 3 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

313

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen