Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur terecht geen rekening heeft gehouden met de leegwaarderatio. Als een appartement wordt verkregen door de huurder, of zijn partner, wordt niet een lagere waarde dan de WOZ-waarde in aanmerking genomen.

Belanghebbende, X, bewoont een appartement met zijn partner, Y. Op 2 april 2019 schenkt A, de moeder van Y, het appartement aan Y. A overlijdt vervolgens in 2019 en Y in 2020. Y is de enige erfgenaam van zijn moeder en X is de enige erfgenaam van Y. X is het niet eens met de ten name van Y opgelegde aanslag schenkbelasting. Hij stelt onder andere dat rekening moet worden gehouden met de leegwaarderatio en dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (abbb) zijn geschonden omdat eerst drie aanslagen zijn opgelegd met een onjuiste tenaamstelling.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur terecht geen rekening heeft gehouden met de leegwaarderatio. Als een appartement wordt verkregen door de huurder, of zijn partner, wordt niet een lagere waarde dan de WOZ-waarde in aanmerking genomen. Er is geen sprake van een waardedrukkend effect van de verhuur op de schenking. Dat eerst aanslagen met een onjuiste tenaamstelling zijn opgelegd, is niet van belang. De rechtbank verwerpt ook het beroep van X op dwaling. Dat het achteraf gezien financieel voordeliger was geweest om een vordering van Y op A te verrekenen, maakt niet dat sprake is van dwaling. Verder maakt het feit dat X na het overlijden van zijn partner wordt geconfronteerd met een belastingschuld niet dat onvoldoende rekening is gehouden met de menselijke maat. De aanslag blijft in stand.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Successiewet 1956 21

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Schenk- en erfbelasting

Editie: 6 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

407

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen