Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de erfgenamen met de ontvanger van mening zijn dat de vervolgingskosten voor de dwangbevelen terecht in rekening zijn gebracht. De executeur-testamentair was nimmer bevoegd tot het instellen van beroep bij de rechtbank.

Mevrouw X overlijdt in 2016. Uit haar testament volgt dat er vier erfgenamen zijn en dat een belastingadviseur tot executeur wordt benoemd. Deze dient de aangifte erfbelasting in. Wegens het deels onbetaald blijven van de aanslag erfbelasting reikt de ontvanger in 2020 dwangbevelen aan de erfgenamen uit, waarbij vervolgingskosten in rekening zijn gebracht. Rechtbank Zeeland-West-Brabant vernietigt deze kosten, omdat de ontvanger heeft nagelaten gedingstukken in te brengen. Door dit gebrek kan niet worden vastgesteld of terecht en aan de juiste personen vervolgingskosten in rekening zijn gebracht. De erfgenamen krijgen een proceskostenvergoeding van in totaal € 2277. De ontvanger gaat in hoger beroep. De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de executeur heeft de erfgenamen inmiddels schadeloos gesteld voor de betaalde invorderingsrente en vervolgingskosten. Daarnaast is een vaststellingsovereenkomst gesloten over de vordering van de erfgenamen op de executeur. In de eindafrekening stond namelijk dat de verschuldigde erfbelasting was voldaan uit de nalatenschap, maar later bleek dat een deel daarvan nog niet was voldaan en wel in mindering was gebracht op de nalatenschap. In geschil is of de ontvanger terecht vervolgingskosten in rekening heeft gebracht.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de erfgenamen met de ontvanger van mening zijn dat de vervolgingskosten terecht in rekening zijn gebracht. De erfgenamen hebben de vervolgingskosten voldaan en zijn daarvoor schadeloos gesteld door de aansprakelijkheidsverzekeraar. De erfgenamen stellen dat de executeur nimmer bevoegd was tot het instellen van beroep bij de rechtbank en dat zij die procedure ook niet hebben gewild. De rechtbank had het beroep dus ongegrond moeten verklaren. Dit betekent dat het hoger beroep van de ontvanger gegrond is en dat de uitspraak van de rechtbank wordt vernietigd.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Invorderingswet 1990 8:42

Invorderingswet 1990 13

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Invordering, Schenk- en erfbelasting

Editie: 6 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

271

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen