Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de heffingsambtenaar terecht rioolheffing heeft opgelegd aan de eigenaar van een perceel dat niet is aangesloten op de gemeentelijke riolering, gezien de brede heffingsgrondslag die ook ziet op de verwerking van hemelwater en grondwaterbeheer.

X is eigenaar en gebruiker van een perceel dat niet is aangesloten op de gemeentelijke riolering. X heeft zelf voorzieningen getroffen voor de afvoer van hemelwater en grondwaterbeheer en draagt de kosten hiervoor. Desondanks heeft de heffingsambtenaar van de gemeente Waadhoeke X een aanslag rioolheffing opgelegd voor het jaar 2021. X stelt dat de aanslag onterecht is, omdat er geen aansluitmogelijkheid op het riool is en hij niet wordt gecompenseerd voor de zelfgedragen kosten. De rechtbank heeft het beroep van X ongegrond verklaard, waarna X in hoger beroep is gegaan. In geschil is of de heffingsambtenaar terecht aan X een aanslag in de rioolheffing voor het jaar 2021 heeft opgelegd, ondanks dat het perceel niet is aangesloten op de gemeentelijke riolering.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de heffingsambtenaar de aanslag terecht heeft opgelegd. De rioolheffing kan geheven worden ter bestrijding van kosten die verbonden zijn aan de verwerking van hemelwater en grondwaterbeheer, ongeacht of een perceel is aangesloten op de riolering. Het hof vindt het niet onredelijk dat X wordt aangeslagen en wijst op het algemene belang van de inwoners bij de gemeentelijke taken op het gebied van hemelwaterafvoer en grondwaterbeheer. Het beroep van X op het gelijkheidsbeginsel wordt verworpen, omdat het hof oordeelt dat er geen sprake is van gelijke gevallen en dat de gemeente binnen haar wettelijke vrijheid blijft.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 228a

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Editie: 6 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

207

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen