Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de controle van de onderhavige aangiften niet is voortgevloeid uit een risicoselectie of op basis van een ander criterium dat in strijd is met de Grondwet.

X is in 1951 geboren in voormalig Joegoslavië en woont vanaf 1970 in Nederland. X gaat in hoger beroep tegen een uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland inzake diverse aanslagen in de IB-sfeer, waarbij diverse opgaven en aftrekposten in haar aangiften zijn gecorrigeerd. De Belastingdienst heeft X kort daarvoor meegedeeld dat haar gegevens waren opgenomen in de databank Fraude Signalering Voorziening (FSV). Volgens X is zij – vermoedelijk op basis van haar buitenlandse naam – jarenlang als crimineel behandeld. De inspecteur stelt dat X vanaf 2007 was opgenomen in het Dagboek PIT, een voorganger van de FSV die niet meer raadpleegbaar is en dat de FSV-registratie niet gold voor de onderhavige aangiften.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de controle van de onderhavige aangiften niet is voortgevloeid uit een risicoselectie of op basis van een ander criterium dat in strijd is met de Grondwet. De meeste door de rechtbank in stand gelaten correcties worden gevolgd. Zo zijn schenkingen aan haar zoon niet aftrekbaar als ‘alimentatie’ en claimt X voor haarzelf ten onrechte aftrek van scholingsuitgaven. Haar hoger beroep is uitsluitend gegrond met betrekking tot de reiskosten voor het plaatsen van implantaten en een klikgebit. Wegens het overschrijden krijgt X voorts een immateriële schadevergoeding van

X is in 1951 geboren in voormalig Joegoslavië en woont vanaf 1970 in Nederland. X gaat in hoger beroep tegen een uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland inzake diverse aanslagen in de IB-sfeer, waarbij diverse opgaven en aftrekposten in haar aangiften zijn gecorrigeerd. De Belastingdienst heeft X kort daarvoor meegedeeld dat haar gegevens waren opgenomen in de databank Fraude Signalering Voorziening (FSV). Volgens X is zij – vermoedelijk op basis van haar buitenlandse naam – jarenlang als crimineel behandeld. De inspecteur stelt dat X vanaf 2007 was opgenomen in het Dagboek PIT, een voorganger van de FSV die niet meer raadpleegbaar is en dat de FSV-registratie niet gold voor de onderhavige aangiften.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de controle van de onderhavige aangiften niet is voortgevloeid uit een risicoselectie of op basis van een ander criterium dat in strijd is met de Grondwet. De meeste door de rechtbank in stand gelaten correcties worden gevolgd. Zo zijn schenkingen aan haar zoon niet aftrekbaar als ‘alimentatie’ en claimt X voor haarzelf ten onrechte aftrek van scholingsuitgaven. Haar hoger beroep is uitsluitend gegrond met betrekking tot de reiskosten voor het plaatsen van implantaten en een klikgebit. Wegens het overschrijden krijgt X voorts een immateriële schadevergoeding van € 500.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 6.17

Algemene wet bestuursrecht 8:42

Algemene wet bestuursrecht 8:29

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Inkomstenbelasting

Editie: 6 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

346

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen