Rechtbank Den Haag oordeelt dat slechts het deel van de billijke vergoeding dat ziet op inkomensverlies belastbaar loon vormt. Het deel dat ziet op vergoeding van immateriële schade is geen loon, omdat deze vergoeding niet zozeer haar grond in de dienstbetrekking vindt dat zij als daaruit genoten loon dient te worden aangemerkt.

De werkgever van X heeft een ontslagaanvraag bij het UWV ingediend wegens langdurige arbeidsongeschiktheid van X. Het UWV heeft daarvoor toestemming verleend. De kantonrechter van de Rechtbank Rotterdam oordeelt naar aanleiding van een verzoekschrift van X dat de werkgever de re-integratieverplichtingen bij ziekte ernstig heeft veronachtzaamd. De kantonrechter veroordeelt de werkgever om een schadevergoeding te betalen ter grootte van € 25.000 aan inkomensverlies en € 25.000 aan vergoeding van immateriële schade. In geschil is of de totale vergoeding van € 50.000 loon uit dienstbetrekking is.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat slechts het deel van de billijke vergoeding dat ziet op inkomensverlies belastbaar loon vormt. Het deel dat ziet op vergoeding van immateriële schade is geen loon, omdat deze vergoeding niet zozeer haar grond in de dienstbetrekking vindt dat zij als daaruit genoten loon dient te worden aangemerkt. X' beroep is gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de loonbelasting 1964 10

Instantie: Rechtbank Den Haag

Rubriek: Loonbelasting

Editie: 21 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

187

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen