Het box 3-besluit is geactualiseerd. In het besluit staat het beleid met betrekking tot het inkomen uit sparen en beleggen. Ten opzichte van het besluit van 31 oktober 2016, nr. 2016-113962, V-N 2016/60.10, zijn twee goedkeuringen komen te vervallen. Verder is een citeertitel toegevoegd en zijn redactionele wijzigingen aangebracht.

Door tijdsverloop is de goedkeuring voor de toerekening van schulden die deel uitmaken van een algemeenheid waarop krachtens erfrecht een vruchtgebruik rust voor de jaren 2012 tot en met 2016 vervallen. Ook de goedkeuring voor de waardering van vermogen naar aanleiding van het faillissement van DSB Bank NV is door tijdsverloop vervallen.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 18 mei 2024. Het voorgaande besluit van 31 oktober 2016 en de daaropvolgende wijzigingsbesluiten zijn per die datum ingetrokken.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 5.2

[Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 20 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

Dossiers: Box 3

2281

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen