Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Hongarije in strijd met het EU-recht handelt door een BTW-teruggaaf te weigeren omdat de gevraagde informatie niet binnen een maand is verstrekt. Deze termijn is namelijk geen vervaltermijn.

Het Slowaakse Slovenské Energetické Strojárne A.S. verricht montage- en installatiewerkzaamheden in een elektriciteitscentrale in Hongarije. In dat kader gebruikt SES ook een aantal in Hongarije gekochte goederen en maakt zij gebruik van een aantal Hongaarse diensten. In verband hiermee vraagt zij om teruggaaf van de Hongaarse BTW. De Hongaarse Belastingdienst weigert de teruggaaf te verstrekken omdat SES niet de gevraagde informatie verstrekt. Het bezwaar wordt vervolgens afgewezen omdat SES de gevraagde informatie te laat verstrekt. De Hongaarse rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Hongarije in strijd met het EU-recht handelt door een BTW-teruggaaf te weigeren omdat de gevraagde informatie niet binnen een maand is verstrekt. Deze termijn is namelijk geen vervaltermijn. Wanneer tegen het besluit tot afwijzing een rechtsmiddel openstaat kan de BTW-teruggaafprocedure wel worden beëindigd, als de gevraagde informatie niet tijdig wordt verstrekt.

[Bron Uitspraak]

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Rubriek: Omzetbelasting, Europees belastingrecht

Editie: 20 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

166

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen