Advocaat-generaal Ettema concludeert dat art. 37d Wet OB 1968 op de overdracht van een verhuuronderneming van toepassing kan zijn. De A-G gaat in de conclusie uitgebreid in op wat een verhuuronderneming is en welke zaken nodig zijn om die onderneming te kunnen voortzetten.

X BV geeft in 2015 een verhuuropdracht af voor de verhuur van 77 appartementen die worden gebouwd in een kantoorpand in bezit van een concernvennootschap. Ook sluit X BV een vastgoedbeheerovereenkomst met een derde. X BV wordt in 2016 eigenaar van het gebouw. In de periode mei tot oktober 2017 sluit X BV huurovereenkomsten met huurders alsook meerdere servicecontracten met derden voor aanvullende diensten. In oktober 2017 verkoopt X BV het gebouw aan een beleggingsmaatschappij. Daarbij wordt geen BTW in rekening gebracht. De inspecteur legt een BTW-naheffingsaanslag op aan X BV. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat sprake is van een overgang van een algemeenheid van goederen. X BV is verbintenissen voor langere tijd aangegaan, voordat een koper is gevonden, waardoor sprake is van de exploitatie van een vermogensbestanddeel om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen. Het gelijk is aan X BV. De staatssecretaris gaat in cassatie. Volgens de staatssecretaris bestaat de economische activiteit van X BV uit ‘projectontwikkeling’ en heeft de koper niet de bedoeling om deze activiteit voort te zetten. In de ogen van de staatssecretaris is daarom sprake van een levering van een goed zonder meer.

Advocaat-generaal Ettema concludeert dat art. 37d Wet OB 1968 op de overdracht van een verhuuronderneming van toepassing kan zijn. De A-G gaat in de conclusie, en in een bijlage bij de conclusie, uitgebreid in op wat een verhuuronderneming is en welke zaken (op zijn minst) nodig zijn om die onderneming te kunnen voortzetten. In de bijlage wordt het rechtskader voor toepassing van art. 37d Wet OB 1968 uiteengezet. De A-G adviseert de Hoge Raad uiteindelijk om het beroep in cassatie van de staatssecretaris ongegrond te verklaren.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 11

Wet op de omzetbelasting 1968 37d

Instantie: Hoge Raad (Parket)

Rubriek: Omzetbelasting

Editie: 20 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

302

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen