De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt dat niet wordt voldaan aan de voorwaarde dat de hoofdsom van de lening opeisbaar is. Er is geen sprake van onevenredige gevolgen en gelijkheidsbezwaren, die de wetgever niet heeft voorzien.

X en zijn echtgenote zijn gedupeerden van de Toeslagenaffaire. Zij ontvangen € 30.000 op grond van de Catshuisregeling en € 17.000 als compensatie. X verzoekt daarnaast om overname van een schuld, die voortvloeit uit een door hem met een andere persoon gesloten lening met een openstaande hoofdsom van € 16.000. De Dienst Toeslagen weigert de overname, omdat het een privéschuld is die niet in een notariële akte is vastgelegd, er zijn geen achterstanden en de hoofdsom is niet opeisbaar. Volgens Rechtbank Amsterdam maakt de wetgever terecht onderscheid tussen ouders die worden geconfronteerd met incassomaatregelen en ouders waarbij dat niet het geval is. X gaat in hoger beroep.

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt dat niet wordt voldaan aan de voorwaarde dat de schuld opeisbaar is. Er is geen sprake van onevenredige gevolgen en gelijkheidsbezwaren, die de wetgever niet heeft voorzien. Uit de totstandkoming van de Wet hersteloperatie toeslagen (Wht) blijkt dat het doel is gericht op het bieden van een nieuwe start aan gedupeerde ouders door hen in bepaalde gevallen te vrijwaren van incassomaatregelen. Alleen wanneer een schuld opeisbaar is en niet wordt voldaan kan tot incassomaatregelen worden overgegaan. Reeds omdat de schuld niet opeisbaar is, wordt niet aan de voorwaarden voldaan. Het beroep op de hardheidsclausule is ook terecht afgewezen. Hoewel hun financiële armslag beperkt is, is niet gebleken dat zij niet in staat zijn om de maandelijkse aflossing van € 300 te betalen of dat er te weinig overblijft om van te leven.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet hersteloperatie toeslagen 4

Instantie: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 20 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

304

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen