Advocaat-generaal Ettema concludeert dat art. 37d Wet OB 1968 op de overdracht van een verhuuronderneming van toepassing kan zijn. De A-G gaat in de conclusie uitgebreid in op wat een verhuuronderneming is en welke zaken nodig zijn om die onderneming te kunnen voortzetten.

X BV koopt in 2017 een perceel grond en sluit kort daarna een langdurige huurovereenkomst. Het nog te bouwen zorgcomplex wordt BTW-vrijgesteld verhuurd aan een stichting. Nog vóór oplevering sluit X BV een verkoopovereenkomst met als voorwaarde volledige verhuur op transportdatum. Vanaf 19 november 2018 wordt het complex verhuurd en op 30 november 2018 wordt de eigendom overgedragen. Bij levering wordt met verwijzing naar art. 37d Wet OB 1968 geen BTW in rekening gebracht. Gedurende de bouw is alle BTW in aftrek gebracht. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat art. 37d Wet OB 1968 van toepassing is op de levering. Met de onroerende zaak kan een autonome economische activiteit worden uitgeoefend. X bv exploiteert het zorgcomplex op het moment van overdracht en de intentie van de overdracht is voortzetting door één ondernemer. De koper heeft de verhuur van het zorgcomplex aan de stichting ook voortgezet. De overdracht is geen BTW-belaste levering van een nieuwe onroerende zaak. Het gelijk is aan X BV. De staatssecretaris gaat in cassatie. Volgens de staatssecretaris bestaat de economische activiteit van X BV uit ‘projectontwikkeling’ en heeft de koper niet de bedoeling om deze activiteit voort te zetten. In de ogen van de staatssecretaris is daarom sprake van een levering van een goed zonder meer.

Advocaat-generaal Ettema concludeert dat art. 37d Wet OB 1968 op de overdracht van een verhuuronderneming van toepassing kan zijn. De A-G gaat in de conclusie, en in een bijlage bij de conclusie, uitgebreid in op wat een verhuuronderneming is en welke zaken (op zijn minst) nodig zijn om die onderneming te kunnen voortzetten. In de bijlage wordt het rechtskader voor toepassing van art. 37d Wet OB 1968 uiteengezet. De A-G adviseert de Hoge Raad uiteindelijk om het beroep in cassatie van de staatssecretaris ongegrond te verklaren.

Lees ook het thema Onroerend goed: vrijgesteld van btw of toch belast?

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 15

Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 13

Wet op de omzetbelasting 1968 37d

Instantie: Hoge Raad (Parket)

Rubriek: Omzetbelasting

Editie: 20 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

326

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen