Staatssecretaris Van Rij van Financiën wil twee maatregelen uit het bij het Belastingplan 2024 aangenomen amendement 36421, nr. 11 (V-N 2023/50.29) ongedaan maken. Ook Tweede Kamerleden dienden een amendement en motie hiertoe in.

De twee maatregelen uit amendement 11 betreffen de verruiming van de verwateringsregeling in de BOR en de DSR ab en verbreding van de toegang tot de BOR voor kleine aandelenbelangen (ook box 3) wanneer er met een familiegroep een belang is van ten minste 25%.

Volgens de staatssecretaris is er bij de twee maatregelen van het amendement sprake van ongeoorloofde staatssteun. Ook kan de maatregel ‘kleine belangen’ naar verwachting op gespannen voet staan met het gelijkheidsbeginsel. Beide maatregelen kunnen de handhaafbaarheid en de fraudebestendigheid van de BOR (en de DSR ab) ingrijpend verslechteren. Van Rij adviseert met de beperkte groep familiebedrijven in gesprek te gaan.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 4.39c

Successiewet 1956 35b

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Schenk- en erfbelasting, Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 20 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

620

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen