Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X niet heeft gesteld dat de inkomenscorrectie onjuist is en X heeft geen recht op restant persoonsgebonden aftrek.

X ontvangt een uitkering van de gemeente. Volgens de aangifte heeft X € 14.271 ontvangen, terwijl de gemeente opgaaf doet van € 15.307. In geschil is of de inspecteur dit terecht heeft gecorrigeerd en of X recht heeft op aftrek van het restant persoonsgebonden aftrek.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X niet heeft gesteld dat de inkomenscorrectie onjuist is. Verder is er geen beschikking restant persoonsgebonden aftrek aan X afgegeven, zodat daarvoor geen aftrek mogelijk is. Er is dus geen aanleiding om de aanslag te verminderen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 6.2

Wet inkomstenbelasting 2001 3.81

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting

Editie: 20 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

216

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen