Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat er ondanks de belastingdruk van meer dan 100% geen sprake is van een individuele buitensporige last. X en A genieten een gezamenlijk (bruto)inkomen van meer dan € 120.000 en beschikken over een niet-onaanzienlijk vermogen.

Belanghebbende, X, geniet een inkomen van € 122.936 (2015) en € 124.534 (2016). Samen met zijn echtgenote, A, heeft hij een box 3-vermogen van ruim € 460.000. Het vermogen bestaat uit spaartegoeden en een tweede woning. In 2015 genieten X en A € 3174 aan rente en in 2016 € 2708. Over het box 3-vermogen zijn zij gezamenlijk € 5574 (2015) en € 5123 (2016) aan vermogensrendementsheffing verschuldigd. X stelt dat hij door de vermogensrendementsheffing inteert op zijn vermogen en dat art. 1 EP EVRM daardoor wordt geschonden.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat er ondanks de belastingdruk van meer dan 100% geen sprake is van een individuele buitensporige last. Om vast te stellen of dat het geval is, moet namelijk de gehele vermogenspositie van X en A in aanmerking worden genomen. Nu zij een gezamenlijk (bruto)inkomen van meer dan € 120.000 genieten en over een vermogen van ruim € 460.000 beschikken, vormt de box 3-heffing geen individuele buitensporige last.

Lees ook het thema Box 3

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 5.2

Rubriek: Inkomstenbelasting

Instantie: Rechtbank Noord-Holland

Editie: 2 september

Informatiesoort: VN Vandaag

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

  303
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen